மூடு

தேர்தல்

election sec

சட்டமன்ற தொகுதிகள்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.

  1. AC No.160 – சீர்காழி
  2. AC No.161 – மயிலாடு துறை
  3. AC No.162 – பூம்புகார்
  4. AC No.163 – நாகப்பட் டினம்
  5. AC No.164 – கீழ்வேளூர்
  6. AC No.165 – வேதாரண்யம்

பாராளுமன்ற தொகுதிகள்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 2 பாராளுமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன,

  1. நாகப்பட் டினம் (PA code-29)
  2. மயிலாடு துறை (PA code-28)

Mayiladuturai Constituency map

 

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021 படிவங்கள் 9, 10, 11 & 11A

சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் படிவம் – 9 படிவம் – 10 படிவம் – 11 படிவம் – 11A
AC No.160 – சீர்காழி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.161 – மயிலாடு துறை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.162 – பூம்புகார் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.163 – நாகப்பட் டினம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.164 – கீழ்வேளூர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.165 – வேதாரண்யம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A