மூடு

தேர்தல்

election sec

சட்டமன்ற தொகுதிகள்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.

  1. AC No.160 – சீர்காழி
  2. AC No.161 – மயிலாடு துறை
  3. AC No.162 – பூம்புகார்
  4. AC No.163 – நாகப்பட் டினம்
  5. AC No.164 – கீழ்வேளூர்
  6. AC No.165 – வேதாரண்யம்

பாராளுமன்ற தொகுதிகள்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 2 பாராளுமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன,

  1. நாகப்பட்டினம் (PA code-29)
  2. மயிலாடு துறை (PA code-28)

Mayiladuturai Constituency map

 

சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்கு சாவடி

 

Total Electors in Nagapattinam District as per Final Roll – 20.01.2021
சட்டமன்ற தொகுதி எண் ஆண் பெண் மற்றவை மொத்தம்
160-சீர்காழி 123899 127868 12 251779
161-மயிலாடுதுறை 121166 123841 15 245022
162-பூம்புகார் 135862 139713 7 275582
163-நாகப்பட்டினம் 95558 101748 10 197316
164-கீழ்வேளூர் 87677 91578 9 179264
165-வேதாரண்யம் 94275 98067 0 192342
                         மொத்தம் 658437 682815 53 1341305
சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்கு சாவடி
நாகப்பட்டினம்  சட்டமன்ற தொகுதி  (PDF 349 KB) மயிலாடுதுறை  சட்டமன்ற தொகுதி  (PDF 741 KB)
கீழ்வேளூர் சட்டமன்ற தொகுதி  (PDF 366 KB)  பூம்புகார் சட்டமன்ற தொகுதி  (PDF 675 KB)
வேதாரண்யம் சட்டமன்ற தொகுதி  (PDF 440 KB) சீர்காழி சட்டமன்ற தொகுதி  (PDF 571 KB)

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021 படிவங்கள் 9, 10, 11 & 11A

சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் படிவம் – 9 படிவம் – 10 படிவம் – 11 படிவம் – 11A
AC No.160 – சீர்காழி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.161 – மயிலாடு துறை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.162 – பூம்புகார் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.163 – நாகப்பட் டினம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.164 – கீழ்வேளூர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
AC No.165 – வேதாரண்யம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A