மூடு

மின்சாரம்

உதவி செயற்பொறியாளர்,சீர்காழி

உதவி நிர்வாக பொறியாளர், காவேரி துணை பிரிவு, சீர்காளி 609 110


தொலைபேசி : 04364-272952

நிர்வாக பொறியாளர் (SE), நாகப்பட்டினம்

நிர்வாக பொறியாளர் (SE), எண் 25, கிழக்கு சட்டியப்பார் கீழ தெரு, நாகப்பட்டினம்


தொலைபேசி : 04365-224878
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html