மூடு

பள்ளிகள்

தேசிய மேல்நிலைப்பள்ளி நாகப்படினம்

நீலா தெற்க்கு தெரு, நாகப்பட்டினம், நாகப்பட்டினம் - 611001


தொலைபேசி : 04365-250127

நடராஜன் தமயந்தி மேல்நிலை பள்ளி

பொது அலுவலகம் சாலை, வெளிபாளையம் நாகப்பட்டினம் - 611001


தொலைபேசி : 04365-248416

புனித அந்தோணியர் மேல்நிலைப்பள்ளி

வ உ சி தெரு வெளிபாளையம், நாகப்பட்டினம்- 611112,


தொலைபேசி : 04365-244282