மூடு

கல்லூரிகள் / பல்கலைக்கழகங்கள்

அரசு தொழிற்துறை பயிற்சி நிலையம்,நாகப்பட்டினம்

அரசு தொழிற்துறை பயிற்சி நிலையம், நாகப்பட்டினம்


தொலைபேசி : 04365-250162

பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி

பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி, திருக்குவளை நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.

மின்னஞ்சல் : dean_ucetk[at]aucetk[dot]edu[dot]in
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.aucetk.edu.in/

மாவட்ட கல்வியியல் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்

மாவட்ட கல்வியியல் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் நாகபட்டிணம் - 611105


தொலைபேசி : 7373003412
இணையதள இணைப்புகள் : http://dietkurukkathi.org/