மூடு

அரசு சாரா நிறுவனங்கள்

அவ்வை கிராம நல நிறுவனம்

260, பொது அலுவலகம், வெளிபாளையம் நாகப்பட்டினம், தமிழ்நாடு 611001


தொலைபேசி : 04365-248998
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.avvai.org/about.htm