மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் துவக்க நாள் கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு பாசன நீர் வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2023-24-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 4

தமிழ் நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் -2023 – 2024 – நுண்ணுாட்ட உரம், அசேரஸ்பைரில்லம் (நெல்), பாஸ்போபாக்டீரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை)

17/10/2023 01/11/2023 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு பாசன நீர் வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2023-24-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 3

தமிழ் நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் -2023 – 2024 அசாடிராக்டின், சூடேரமோனாஸ், மண்புழு உரப்பை, நிழல்வலை, சவுக்குக் கம்புகள், மண்புழுக்கள்

17/10/2023 01/11/2023 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு பாசன நீர் வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2023-24-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 2

தமிழ் நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் -2023 – 2024 ஜிங்க் சல்பேட் மற்றும் ஜிப்சம் கொள்முதல்

17/10/2023 01/11/2023 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு பாசன நீர் வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2023-24-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 1

தமிழ் நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் -2023 – 2024 – நெல், பயறு வகைகள் விதைகள் கொள்முதல்

17/10/2023 01/11/2023 பார்க்க (4 MB)
நாகப்பட்டினம் மற்றும் கீழ்வேளூர் வட்டங்கள் காவிரி டெல்டா துணைப் படுகைகளில் பண்ணைக் குட்டைகள் கட்டுதல் – 27 எண்கள்

நாகப்பட்டினம் மற்றும் கீழ்வேளூர் வட்டங்கள் காவிரி டெல்டா துணைப் படுகைகளில் பண்ணைக் குட்டைகள் கட்டுதல் – 27 எண்கள்

22/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (121 KB)
நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களின் வேதாரண்யம் ​ வட்டத்தில் காவிரி டெல்டா துணைப் படுகையில் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் –35

நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களின் வேதாரண்யம் ​ வட்டத்தில் காவிரி டெல்டா துணைப் படுகையில் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் –35

21/09/2023 05/10/2023 பார்க்க (120 KB)
மாவட்ட சுகாதார சங்கம்

தேசிய புகையிலை கட்டுப்பாட்டு திட்டத் துறைக்கான ஆட்சேர்ப்பு

14/11/2022 25/11/2022 பார்க்க (486 KB)
மாவட்ட சுகாதார சங்கம்

தேசிய புகையிலை கட்டுப்பாட்டு திட்டத் துறைக்கான ஆட்சேர்ப்பு

18/08/2022 03/09/2022 பார்க்க (213 KB)
நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டு திட்டம் -பகுதி -2020-21-காவிரி உபவடிநிலப்பகுதி-உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்-ஒப்பந்த புள்ளிகள் -கோருதல்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் -உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கங்களுக்காக உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

01/12/2020 15/12/2020 பார்க்க (284 KB)
நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டு திட்டம் -பகுதி -2020-21-கீழ்கொள்ளிடம் உபவடிநிலப்பகுதி-உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்-ஒப்பந்த புள்ளிகள் -கோருதல்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் -உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கங்களுக்காக உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

01/12/2020 15/12/2020 பார்க்க (282 KB)