மூடு

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கபடும் விருது

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கபடும் விருது
தலைப்பு விவரம் துவக்க நாள் கடைசி தேதி கோப்பு
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கபடும் விருது

சிறந்த சமூக தொண்டு பிரிந்து வரும் நிறுவனம் மற்றும் சிறந்த சமூக சேவை பிரிந்த பெண்கள்களுக்கு  மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கபடும் விருது

16/06/2020 30/06/2020 பார்க்க (34 KB)