மூடு

பணிப்பார்வையாளர்/இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலியிடம்

பணிப்பார்வையாளர்/இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலியிடம்
தலைப்பு விவரம் துவக்க நாள் கடைசி தேதி கோப்பு
பணிப்பார்வையாளர்/இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலியிடம்

பணிப்பார்வையாளர்/இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலியிடம் நேரடி நியமனம்

09/12/2020 08/01/2021 பார்க்க (570 KB) விண்ணப்பம் (380 KB)