மூடு

பொது சுகதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் நடைப்பெறும் சீரயமைப்பு பணிகளை ஆய்வு

பொது சுகதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் நடைப்பெறும் சீரயமைப்பு பணிகளை ஆய்வு
தலைப்பு தேதி View / Download
பொது சுகதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் நடைப்பெறும் சீரயமைப்பு பணிகளை ஆய்வு 08/12/2018 பார்க்க (101 KB)