மூடு

’கஜா’ புயலின்போது ஏற்ப்பட்ட சேதங்களை சீரமைக்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு

’கஜா’ புயலின்போது ஏற்ப்பட்ட சேதங்களை சீரமைக்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு
தலைப்பு தேதி View / Download
’கஜா’ புயலின்போது ஏற்ப்பட்ட சேதங்களை சீரமைக்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு 19/11/2018 பார்க்க (40 KB)