மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வக்ஃப் வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற வக்ஃப் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம்-30-07-21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2021

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வக்ஃப் வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற வக்ஃப் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம்-30-07-21 நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வக்ஃப் வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற வக்ஃப் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம்(96KB)PDF 

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் செய்திகள்-30-07-21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2021

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்-30-07-2021 நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்(93KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் (TWAD வாரியம்)செய்திகள்-30-07-21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2021

தமிழ்நாடு நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் செய்திகள்-30-07-2021 தமிழ்நாடு நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் செய்திகள்(39KB)PDF  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் கடலில் செயற்கை பவளப்பாறைகள் இறக்கும் பணிகள்-30-07-21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2021

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் கடலில் செயற்கை பவளப்பாறைகள் இறக்கும் பணிகள்-30-07-2021   நாகப்பட்டினம் மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் கடலில் செயற்கை பவளப்பாறைகள் இறக்கும் பணிகள்(29KB)PDF    

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசு தொழில்துறை பயிற்சி நிறுவனம், நாகப்பட்டினம் செய்திகள்-30-07-21

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2021

அரசு தொழில்துறை பயிற்சி நிறுவனம், நாகப்பட்டினம் செய்திகள் அரசு தொழில்துறை பயிற்சி நிறுவனம், நாகப்பட்டினம் செய்திகள்(93KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொழிலாளர் அலுவலக செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள்-30-07-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2021

தொழிலாளர் அலுவலக செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள்-30-07-2021 தொழிலாளர் அலுவலக செய்திகள்(44KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விளையாட்டு செய்திகள்-29-07-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2021

விளையாட்டு செய்திகள்-29-07-2021 விளையாட்டு செய்திகள்(82KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கலெக்டர் ஆய்வு செய்திகள் & புகைப்படங்கள்-29-07-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2021

கலெக்டர் ஆய்வு செய்திகள் & புகைப்படங்கள்-29-07-2021 கலெக்டர் ஆய்வு செய்திகள்(31KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை கோரி மனு செய்த பயனாளிகளுக்கு மின்னனு குடும்ப அட்டை-29-07-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2021

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை கோரி மனு செய்த பயனாளிகளுக்கு மின்னனு குடும்ப அட்டை நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை கோரி மனு செய்த பயனாளிகளுக்கு மின்னனு(29KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலக செய்தி மற்றும் புகைப்படங்கள்-28-07-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2021

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலக செய்தி மற்றும் புகைப்படங்கள்-28-07-2021 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலக செய்தி (37KB)PDF

மேலும் பல