மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
corona vairus awareness - collector ins -01

கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கை – 19.03.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2020

கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு – 19.03.2020 (PDF 43 KB)

மேலும் பல
CORONA MEETING

கொரோனா விழிப்புணர்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/03/2020

கொரோனா விழிப்புணர்வு கூட்டம் (PDF 49 KB)

மேலும் பல
Monday GDP – 24.02.2020

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 24.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/02/2020

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 24.02.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 49 KB)

மேலும் பல
Special Photo Exhibition

புகைப்படக் கண்காட்சி – 24.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/02/2020

புகைப்படக் கண்காட்சி – 24.02.2020

மேலும் பல
GDP 10.02-02

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 10.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/02/2020

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 10.02.2020 அன்று நடைபெற்றது.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்காளர் பட்டியலுக்கான பார்வையாளர் அவர்கள் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் – 08.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/02/2020

வாக்காளர் பட்டியலுக்கான பார்வையாளர் அவர்கள் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் – 08.02.2020 (PDF 56 KB)

மேலும் பல
Agriculture GDP held – 31.01.2020

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 31.01.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/02/2020

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 31.01.2020 (PDF 101 KB)

மேலும் பல