மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம், நாகப்பட்டினம்-18-03-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/03/2022

ஆட்சேர்ப்பு அலுவலக உதவியாளர் (2 பதவி) மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம், நாகப்பட்டினம்(38KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மேலவாஞ்சூர் கூட்டுறவு கிராம அங்காடியில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்குவதை ஆட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்-11-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/01/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மேலவாஞ்சூர் கூட்டுறவு கிராம அங்காடியில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்குவதை ஆட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்-11-01-2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மேலவாஞ்சூர் கூட்டுறவு கிராம அங்காடியில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்குவதை ஆட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை வழங்கினார்-10-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/01/2022

மேலவாஞ்சூர் கூட்டுறவு கிராம அங்காடியில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்குவதை ஆட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை வழங்கினார்-10-01-2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் செல்லூர் அரசு கலைக் கல்லூரி மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனோ நோய் பராமரிப்பு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார்-10-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/01/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் செல்லூர் அரசு கலைக் கல்லூரி மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனோ நோய் பராமரிப்பு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார்-10-01-2022

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கூடுதல் (பூஸ்டர் டோஸ்) தடுப்பூசி போடும் பணியினைஆட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைத்து மருத்துவர்களுக்கு கூடுதல் தடுப்பூசி போடுவதை பார்வையிட்டார்-09-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/01/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கூடுதல் (பூஸ்டர் டோஸ்) தடுப்பூசி போடும் பணியினைஆட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அ. அருண் தம்புராஜ் இ.ஆ.ப.அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைத்து மருத்துவர்களுக்கு கூடுதல் தடுப்பூசி போடுவதை பார்வையிட்டார்-09-01-2022

மேலும் பல