மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
District Collector’s inspection on Development Works – 21.10.2020

வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 21.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/10/2020

வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 21.10.2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் 2021 விழிப்புணர்வு – இணையவழி வினா-விடை போட்டி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/10/2020

தேர்தல் 2021 விழிப்புணர்வு – இணையவழி வினா-விடை போட்டி

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோ-ஆப் டெக்ஸின் தீபாவளி 2020 சிறப்பு விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/10/2020

கோ-ஆப் டெக்ஸின் தீபாவளி 2020 சிறப்பு விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

மேலும் பல
COLLECTOR INSPECTION - VELLAPPALLAM FISHING HARBOUR -17.10.2020

மீன்பிடித் துறைமுக கட்டுமான பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 17.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/10/2020

மீன்பிடித் துறைமுக கட்டுமான பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 17.10.2020

மேலும் பல
World Rabies Day – Special Veterinary Camp – 28.09.2020

உலக வெறிநோய் தினம் – சிறப்பு கால்நடை மருத்துவ முகாம் – 28.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/09/2020

உலக வெறிநோய் தினம் – சிறப்பு கால்நடை மருத்துவ முகாம் – 28.09.2020 Animal Husbandry

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குத்தாலத்தில் புதிய கலை (ம) அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க இடம் தேர்வு செய்ய ஆய்வு – 20.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2020

குத்தாலத்தில் புதிய கலை (ம) அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க இடம் தேர்வு செய்ய ஆய்வு – 20.09.2020

மேலும் பல