மூடு

34வது மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நாள்: -21.08.2022 ஞாயிறு இலக்கு -22000 முகாம்கள் -963 மணி: காலை 7.00 முதல் மாலை 7.00 மணி வரை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 34-ஆவது மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நாள் :- 21.08.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை இலக்கு - 22000 முகாம்கள் - 963 நேரம்:- காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 07.00