மூடு

165-Vedaranyam Assembly constituency

165-Vedaranyam Assembly constituency
Sl.No Name of the Candidate and Party 1’st Reconciliation held on 27.03.2021 2 nd Reconciliation held on 31.03.2021 3 rd Reconciliation held on 04.04.2021 Final
1
R.Panneerselvam
Bahujan Samaj Party
Statement(785kb) Statement(790kb)  Statement(811kb)  Statement(258kb)
2
O.S Maniyan
AIADMK
Statement(723 kb)  Statement(879kb)  Statement(834kb)  Statement(311kb)
3
S.K.Vedaratnam

DMK

Statement(824kb)  Statement(2222kb)  Statement(871kb)   Statement(268kb)
4
P.S Arumugam
Amma Makkal Munnettra
Kazagam
Statement(295 kb)  Statement(775kb)  Statement(879kb)  Statement(268kb)
5
K. Rajendran

Naam Tamilar Katchi

Statement(440kb)  Statement(779kb)   Statement(854kb)   Statement(321kb)
6
T. Sundaravadivelan 
Siva Sena
Statement(429kb)  Statement(824kb)  Statement(809kb)  Statement(200kb)
7
Mohammad

Makkal Neethi Maiyam

Statement(803kb)  Statement(825kb)  Statement(794kb)  Statement(221kb)
8 R.Ramamoorthi Independent Statement(440kb)  Statement(4374kb)  Statement(827kb)  Statement(398kb)
9 T.Ramajeyam Independent Statement (440kb) Statement(874kb)  Statement(775kb)  Statement(416kb)
10 R.Kathirvel

Independent

Statement (441 kb) Statement(794kb)  Statement(778kb)  Statement(379KB)
11 P.V Thenathayalan Independent Statement(444kb)   Statement(874kb)    Statement(874kb)   Statement(412kb)
12 V.Veerakumar Independent Statement(394kb)  Statement(874kb)   Statement(874kb)  Statement(278kb)