மூடு

மாவட்ட சுருக்ககுறிப்புகள்

தெற்கு மாநில கிழக்கு கடற்கரையில் கடலோர மாவட்டமாக அமைந்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து தெற்கே 326 கி.மீ., திருச்சியில் இருந்து கிழக்கே 145 கி.மீ., வடக்கு அட்சரேகை 10,7906 டிகிரி மற்றும் 79,8428 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க ரேகை இடையில் அமைந்துள்ளது. நாகப்பட்டினம் மத பாரம்பரியம் மற்றும் மத நல்லிணக்கத்துக்காக அறியப்படும் ஒரு மாவட்டம் ஆகும் . நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 18.10.1991 அன்று முன்னாள் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது. நாகப்பட்டினம் அதன் எல்லா வரலாறு மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் கொண்ட ஒரு மாவட்டமாக உள்ளது. இங்கு உள்ள வழிபாட்டு தலங்கள் முக்கிய மதங்களின் அடையாளமாக உள்ளது . நாகப்பட்டினம் சோழ மண்டலத்தின் அங்கமாக திகழ்ந்தது . பண்டைய தமிழ் ராஜ்ஜியங்கள் இது மிகவும் புகழ்பெற்ற நகரமாக விளங்கியது .

மேலும் தகவல்களுக்கு – இங்கே சொடுக்குக (PDF 147 KB)