மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

வ.எண் பெயர் பதவி முதல் வரை
16 திரு பிரவீன் பி நாயர்.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 25-09-2019 till date
16 முனைவர்.சீ.சுரேஷ்குமார் இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 01-06-2017 23-09-2019
15 திரு. S பழனிசாமி  இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 28-12-2014 31-05-2017
14 திரு. T முனுசாமி இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 06-06-2011 27-12-2014
13 திரு. C முனியநாதன் இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 02-06-2009 05-06-2011
12 திரு. M ஜெயராம்  இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 06-06-2008 02-06-2009
11 திரு. தென்காசி  S ஜவகர்இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 18-05-2006 05-06-2008
10 திரு.ராதாகிருஷ்ணன்  இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 10-01-2005 17-05-2006
9 திரு. M வீரசண்முகமணிஇ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 18-07-2003 09-01-2005
8 திரு.S .ராமசந்திரன்இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 23-05-2003 17-07-2003
7 திரு. சுதீப் ஜெயின் இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 11-06-2001 22-05-2003
6 திரு. சிவதாஸ் மீனா இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 25-04-1998 10-06-2001
5 திரு. அசோக் டோங்கரே இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 09-05-1997 24-04-1998
4 திரு. K அருள்மொழி இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 11-12-1995 08-05-1997
3 திரு. R பாஸ்கரன்இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 31-10-1994 10-12-1995
2 திரு. S.சாவாக்கர் இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 16-08-1993 30-10-1994
1 திரு. K ஸ்கந்தன் இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 18-10-1991 15-08-1993