மூடு

எந்த-பதவியில்-யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
டாக்டர்.அ.அருண் தம்புராஜ், இ.ஆ.ப திரு டாக்டர்.அ.அருண் தம்புராஜ், இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrngp[at]nic[dot]in9342421149
DRO NGT வி.சகிலாமாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnngp[at]nic[dot]in9445000921
Thiru G.JAWAHAR IPS திரு ஜி.ஜவஹர் இ.கா.பகாவல் கண்காணிப்பாளர்sp[dot]npm[at]tncctns[dot]gov[dot]in9498111511