மூடு

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள நடுநிலை,உயர்நிலை,மேல்நிலை பள்ளிகளில் வானவில்மன்றம் என்றபுதியதிட்டம்தொடங்கி வைக்கப்பட்டதனைதொடர்ந்து நகராட்சிபெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில்இத்திட்டம் செயல்படுவதுகுறித்து ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றிவைத்து பார்வையிட்டார்-28-11-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2022

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள நடுநிலை,உயர்நிலை,மேல்நிலை பள்ளிகளில் வானவில்மன்றம் என்றபுதியதிட்டம்தொடங்கி வைக்கப்பட்டதனைதொடர்ந்து நகராட்சிபெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில்இத்திட்டம் செயல்படுவதுகுறித்து ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றிவைத்து பார்வையிட்டார்

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள நடுநிலை,உயர்நிலை,மேல்நிலை பள்ளிகளில் வானவில்மன்றம் என்றபுதியதிட்டம்தொடங்கி வைக்கப்பட்டதனைதொடர்ந்து நகராட்சிபெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில்இத்திட்டம் செயல்படுவதுகுறித்து ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றிவைத்து பார்வையிட்டார்