மூடு

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சார்பில் பொது சுகாதாரத்துறை நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு மினி மாராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் வைத்தார்-27-11-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சார்பில் பொது சுகாதாரத்துறை நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு மினி மாராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் வைத்தார்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சார்பில் பொது சுகாதாரத்துறை நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு மினி மாராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் வைத்தார்