மூடு

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தலைஞாயிறு பேரூராட்சி திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மாவட்ட இயக்கம் மேலாண்மை அழகு சார்பில் நடைபெற்ற வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்-26-11-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தலைஞாயிறு பேரூராட்சி திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மாவட்ட இயக்கம் மேலாண்மை அழகு சார்பில் நடைபெற்ற வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தலைஞாயிறு பேரூராட்சி திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மாவட்ட இயக்கம் மேலாண்மை அழகு சார்பில் நடைபெற்ற வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்