மூடு

நாகப்பட்டினம் கீழ்வேளூர் வட்டத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் சார்பில் செயல்படும் வட்ட செயல்முறை கிடங்கில் உள்ள அத்தியாவசிய பொருட்களின் இருப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்-11-05-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/05/2022

நாகப்பட்டினம் கீழ்வேளூர் வட்டத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் சார்பில் செயல்படும் வட்ட செயல்முறை கிடங்கில் உள்ள அத்தியாவசிய பொருட்களின் இருப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். நாகப்பட்டினம் கீழ்வேளூர் வட்டத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் சார்பில் செயல்படும் வட்ட செயல்முறை கிடங்கில் உள்ள அத்தியாவசிய பொருட்களின் இருப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். நாகப்பட்டினம் கீழ்வேளூர் வட்டத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் சார்பில் செயல்படும் வட்ட செயல்முறை கிடங்கில் உள்ள அத்தியாவசிய பொருட்களின் இருப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.