மூடு

தொடர்பு அடைவு

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

கல்விதுறை

பதவி Landline No
உதவி கல்வி அலுவலர் கொள்ளிடம்4364-278354
உதவி கல்வி அலுவலர் தலைஞாயிறு4369-234250
உதவி கல்வி அலுவலர் திருமருகல்4366-270751
உதவி கல்வி அதிகாரி சீர்காழி4364-274456
உதவி கல்வி அதிகாரி செம்பானர்கோவில்4364-283541
உதவி கல்வி அலுவலர் குத்தாலம்4364-230439
உதவி கல்வி அதிகாரி மயிலாடுதுறை4364-228397
உதவி கல்வி அதிகாரி வேதாரண்யம்4369-252858
உதவி கல்வி அலுவலர் கீழையூர்4365-265165
உதவி கல்வி அதிகாரி கீழ்வேளூர்4366-276101

காவல்துறை

பதவி Landline No
புதுபட்டினம்04364-268452
பொறையார்04364-289425
தலைஞாயிறு04369-270450
மணல்மேடு04364-252426
பூம்புகார்04364-260442
பழையார்04354-269100
திட்டச்சேரி04366-234100
வாய்மேடு04369-270450
வலிவலம்04366-247229
வெளிபாளையம்04365-242268

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

பதவி Landline No
துணை இயக்குனர்(சுரங்கம்)04365-251136
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர்04365-252500
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது)04365-253048
உதவி இயக்குநர்( நிலஅளவு துறை)04365-253022
உதவி ஆணையர் (கலால்)04365-253086
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி)04365-251301
மாவட்ட சமூகநல அலுவலர்04365-252500
மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர்04365-250900
மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்04365-251562

வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

பதவி Landline No
வட்டாட்சியர், குத்தாலம்04364-221150
வட்டாட்சியர்,வேதாரண்யம்04369-250457
வட்டாட்சியர்,திருக்குவளை04365-245450
வட்டாட்சியர்,சீர்காழி04364-270324
வட்டாட்சியர்,தரங்கம்பாடி04364-289463
வட்டாட்சியர்,மயிலாடுதுறை04364-223120
வட்டாட்சியர்,கீழ்வேளூர்04366-275493
வட்டாட்சியர், நாகப்பட்டினம்04365-242456

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

பதவி Landline No
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), தலைஞாயிறு04369-234421
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழையூர்04365-265446
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), வேதாரண்யம்04369-250451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), மயிலாடுதுறை04364-222451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), குத்தாலம்04364-234246
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), செம்பானர்கோவில்04364-282426
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), சீர்காழி04364-270584
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), திருமருகல்04366-270451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கொள்ளிடம்04364-277424
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழ்வேளூர்04366-275451