மூடு

தொடர்பு அடைவு

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

கல்விதுறை

பதவி Landline No
உதவி கல்வி அலுவலர் கொள்ளிடம்4364-278354
உதவி கல்வி அலுவலர் தலைஞாயிறு4369-234250
உதவி கல்வி அலுவலர் திருமருகல்4366-270751
உதவி கல்வி அதிகாரி சீர்காழி4364-274456
உதவி கல்வி அதிகாரி செம்பானர்கோவில்4364-283541
உதவி கல்வி அலுவலர் குத்தாலம்4364-230439
உதவி கல்வி அதிகாரி மயிலாடுதுறை4364-228397
உதவி கல்வி அதிகாரி வேதாரண்யம்4369-252858
உதவி கல்வி அலுவலர் கீழையூர்4365-265165
உதவி கல்வி அதிகாரி கீழ்வேளூர்4366-276101

காவல்துறை

பதவி Landline No
புதுபட்டினம்04364-268452
பொறையார்04364-289425
தலைஞாயிறு04369-270450
மணல்மேடு04364-252426
பூம்புகார்04364-260442
பழையார்04354-269100
திட்டச்சேரி04366-234100
வாய்மேடு04369-270450
வலிவலம்04366-247229
வெளிபாளையம்04365-242268

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

பதவி Landline No
துணை இயக்குனர்(சுரங்கம்)04365-251136
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர்04365-252500
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது)04365-253048
உதவி இயக்குநர்( நிலஅளவு துறை)04365-253022
உதவி ஆணையர் (கலால்)04365-253086
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி)04365-251301
மாவட்ட சமூகநல அலுவலர்04365-252500
மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர்04365-250900
மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்04365-251562

வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

பதவி Landline No
வட்டாட்சியர், குத்தாலம்04364-221150
வட்டாட்சியர்,வேதாரண்யம்04369-250457
வட்டாட்சியர்,திருக்குவளை04365-245450
வட்டாட்சியர்,சீர்காழி04364-270324
வட்டாட்சியர்,தரங்கம்பாடி04364-289463
வட்டாட்சியர்,மயிலாடுதுறை04364-223120
வட்டாட்சியர்,கீழ்வேளூர்04366-275493
வட்டாட்சியர், நாகப்பட்டினம்04365-242456

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

பதவி Landline No
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), தலைஞாயிறு04369-234421
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழையூர்04365-265446
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), வேதாரண்யம்04369-250451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), மயிலாடுதுறை04364-222451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), குத்தாலம்04364-234246
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), செம்பானர்கோவில்04364-282426
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), சீர்காழி04364-270584
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), திருமருகல்04366-270451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கொள்ளிடம்04364-277424
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழ்வேளூர்04366-275451

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

கல்விதுறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
உதவி கல்வி அலுவலர் கொள்ளிடம் 4364-278354
உதவி கல்வி அலுவலர் தலைஞாயிறு 4369-234250
உதவி கல்வி அலுவலர் திருமருகல் 4366-270751
உதவி கல்வி அதிகாரி சீர்காழி 4364-274456
உதவி கல்வி அதிகாரி செம்பானர்கோவில் 4364-283541
உதவி கல்வி அலுவலர் குத்தாலம் 4364-230439
உதவி கல்வி அதிகாரி மயிலாடுதுறை 4364-228397
உதவி கல்வி அதிகாரி வேதாரண்யம் 4369-252858
உதவி கல்வி அலுவலர் கீழையூர் 4365-265165
உதவி கல்வி அதிகாரி கீழ்வேளூர் 4366-276101
காவல்துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
புதுபட்டினம் 04364-268452
பொறையார் 04364-289425
தலைஞாயிறு 04369-270450
மணல்மேடு 04364-252426
பூம்புகார் 04364-260442
பழையார் 04354-269100
திட்டச்சேரி 04366-234100
வாய்மேடு 04369-270450
வலிவலம் 04366-247229
வெளிபாளையம் 04365-242268
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
துணை இயக்குனர்(சுரங்கம்) 9787704890 04365-251136
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் dso[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000303 04365-252500
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pag[dot]tnngp[at]nic[dot]in 04365-253048
உதவி இயக்குநர்( நிலஅளவு துறை) adsur[dot]tnngp[at]nic[dot]in 04365-253022
உதவி ஆணையர் (கலால்) acexcise[dot]tnngp[at]nic[dot]in 04365-253086
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் – ச.பா.தி) தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி) sdcgdp[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445461742 04365-251301
மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் 9443434089 04365-252500
மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர் dadwo[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9842928791 04365-250900
மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் dbcwo[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9442602121 04365-251562
வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
வட்டாட்சியர், குத்தாலம் tlkkdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9095185811 04364-221150
வட்டாட்சியர்,வேதாரண்யம் tlkvdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000617 04369-250457
வட்டாட்சியர்,திருக்குவளை tlktkv[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000619 04365-245450
வட்டாட்சியர்,சீர்காழி tlkskl[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000622 04364-270324
வட்டாட்சியர்,தரங்கம்பாடி tlktpd[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000621 04364-289463
வட்டாட்சியர்,மயிலாடுதுறை tlkmli[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000620 04364-223120
வட்டாட்சியர்,கீழ்வேளூர் tlkkvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000618 04366-275493
வட்டாட்சியர், நாகப்பட்டினம் tlkngt[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000616 04365-242456
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), தலைஞாயிறு bdotyr[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607447 04369-234421
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழையூர் bdoker[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607443 04365-265446
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), வேதாரண்யம் bdovdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607449 04369-250451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), மயிலாடுதுறை bdomli[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607453 04364-222451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), குத்தாலம் bdoklm[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607455 04364-234246
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), செம்பானர்கோவில் bdosbk[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607459 04364-282426
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), சீர்காழி bdoskl[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607457 04364-270584
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), திருமருகல் bdotml[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607451 04366-270451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கொள்ளிடம் bdokom[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607461 04364-277424
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழ்வேளூர் bdokvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607445 04366-275451