மூடு

தொகுதிகள்

சட்டமன்றத் தொகுதி
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் பெயர்
163–நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம்
164– கீழ்வேளூர் நாகப்பட்டினம்
165 – வேதாரண்யம் நாகப்பட்டினம்
சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக வாக்குச் சாவடி
வ.எண் சட்டசபை எண் சட்டசபை பெயர் வாக்குச் சாவடியின் பட்டியல்
1 163 நாகப்பட்டினம் இங்கே கிளிக் செய்யவும்(PDF 326 KB)
2 164 கீழ்வேளூர் இங்கே கிளிக் செய்யவும்(PDF 381 KB)
3 165 வேதாரண்யம் இங்கே கிளிக் செய்யவும்(PDF 391 KB)