மூடு

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம்

வழிகாட்டி கையேடு – சொடுக்குக (1.15 MB)

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் – தகவல் உரிமை சட்டம்

பல துறைகளில் உள்ள- உதவி பொது தகவல் அலுவலர், பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களின் விவரங்கள்

துறைகள்: