மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – மணல் 21/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சவுடு மண் 14/06/2019 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சிலிக்கா மண் 14/06/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 16.04.2019 16/04/2019 பார்க்க (59 KB)
வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி – 13.04.2019 14/04/2019 பார்க்க (56 KB)
வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி – 07.04.2019 07/04/2019 பார்க்க (79 KB)
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் இரண்டாம் கட்ட தேர்ந்தெடுக்கும் முறை நடைபெற்றது – 05.04.2019 04/04/2019 பார்க்க (41 KB)
தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர் ஆய்வு – 02.04.2019 03/04/2019 பார்க்க (44 KB)
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட தற்செயல் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை நடைபெற்றது – 23.03.2019 23/03/2019 பார்க்க (33 KB)
தேர்தல் செலவின கண்காணிப்பாளர் ஆய்வுகூட்டம் 20/03/2019 பார்க்க (75 KB)