மூடு

ஊராட்சி நிர்வாகம் தொடர்பான வேலைவாய்ப்பு-ஒப்பந்த சேவை அமர்த்துதல்

ஊராட்சி நிர்வாகம் தொடர்பான வேலைவாய்ப்பு-ஒப்பந்த சேவை அமர்த்துதல்
தலைப்பு விவரம் துவக்க நாள் கடைசி தேதி கோப்பு
ஊராட்சி நிர்வாகம் தொடர்பான வேலைவாய்ப்பு-ஒப்பந்த சேவை அமர்த்துதல்

ஊராட்சி நிர்வாகம் தொடர்பான பயிற்றுநர் மற்றும் பயிற்சி மைய தலைவர் மற்றும் உதவியாளர் மற்றும் கணிணி இயக்குபவர் வேலைவாய்ப்பு-ஒப்பந்த சேவை அமர்த்துதல்

05/06/2020 12/06/2020 பார்க்க (189 KB)