மூடு

’கஜா’ புயலையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெரிச்சைகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுடன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு

’கஜா’ புயலையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெரிச்சைகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுடன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
தலைப்பு தேதி View / Download
’கஜா’ புயலையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெரிச்சைகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுடன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு 13/11/2018 பார்க்க (50 KB)