மூடு

‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கபட்ட கிராமங்களில் சீரயமைப்புப் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடைப்பெற்று வருகின்றன என மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் தகவல்

‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கபட்ட கிராமங்களில் சீரயமைப்புப் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடைப்பெற்று வருகின்றன என மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் தகவல்
தலைப்பு தேதி View / Download
‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கபட்ட கிராமங்களில் சீரயமைப்புப் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடைப்பெற்று வருகின்றன என மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் தகவல் 17/11/2018 பார்க்க (41 KB)