மூடு

திரு பிரவீன் பி நாயர் இ.ஆ.ப

new collector 250919

திரு பிரவீன் பி நாயர் இ.ஆ.ப

  • Duration: Current
  • Allotment Year: 2010
  • Source of Recruitment: Direct
  • சேவைகள்: IAS
  • தொடர்புகள்: 9444176000
  • மின்னஞ்சல்: praveenpnair[dot]ias2010[at]yahoo[dot]co[dot]in