மூடு

மாவட்ட நிர்வாகம்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி தொலைநகல் முகவரி
படங்கள் ஏதும்  இல்லை திரு.எம் எஸ்.பிரசாந்த் துணை ஆட்சியர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை drda[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9443195600
collector திரு பிரவீன் பி நாயர் இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் collrngp[at]nic[dot]in 04365-252500
படங்கள் ஏதும்  இல்லை மு.இந்துமதி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000921