மூடு

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), தலைஞாயிறு bdotyr[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607447 04369-234421
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழையூர் bdoker[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607443 04365-265446
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), வேதாரண்யம் bdovdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607449 04369-250451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), மயிலாடுதுறை bdomli[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607453 04364-222451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), குத்தாலம் bdoklm[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607455 04364-234246
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), செம்பானர்கோவில் bdosbk[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607459 04364-282426
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), சீர்காழி bdoskl[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607457 04364-270584
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), திருமருகல் bdotml[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607451 04366-270451
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கொள்ளிடம் bdokom[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607461 04364-277424
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வட்டார ஊராட்சி), கீழ்வேளூர் bdokvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in 7402607445 04366-275451