மூடு

Uncategorized

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/06/2018

S.No. Description Contact No. 1. மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070 2. மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077 3. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 04365 – 252700,253082,252500 4. காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100 5. விபத்து உதவி எண் 108 6. தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101 7. விபத்து அவசர வாகன உதவி 102 8. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098 9. பேரிடர் கால உதவிக்கு 1077 10. பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு […]

மேலும் பல