மூடு

164 -Kilvelur Assembly Constituency

164 – Kilvelur Assembly Constituency
Sl.No Name of the Candidate and Party 1’st Reconciliation held on 27.03.2021 2 nd Reconciliation held on 31.03.2021 3 rd Reconciliation held on 04.04.2021 Final
1 S. Vadivel Ravanan

Pattali Makkal Katchi

Statement(785kb)   Statement(790kb)   Statement(811kb)  Statement(277kb)
2 V.P. Nagai Mali

CPI (M)

Statement(723 kb)  Statement(879kb)  Statement(834kb)  Statement(456kb)
3 U. Tamilarasan

Bahujan
Samaj Party

Statement(824kb)  Statement(2222kb)  Statement(871kb)  Statement(306kb)
4 S. Muthazhagan  P.T.K Statement(866kb)  Statement(775kb)  Statement(879kb)  Statement(249kb)
5 S. Ponelavazhaki

Naam Tamilar Katchi

Statement(854kb)  Statement(779kb)  Statement(854kb)  Statement(258kb)
6 M. Needhi Mohan

Amma Makkal
Munnettra
Kazagam

Statement(1295kb)   Statement(824 kb)  Statement(809kb)  Statement(251kb)
7 G. Sidhu

Makkal Needhi Maiam

Statement(803kb)  Statement(825kb)  Statement(794kb)  Statement(273kb)
8 G. Kalaiselvan

Independent

Statement(752kb)  Statement(4374kb)  Statement(827kb)  Statement(247kb)
9 Marudhaiyan  Independent Statement Statement(874kb)  Statement(775kb)  Statement(249kb)
10 Vedhamuhunthan  Independent Statement Statement(794kb)  Statement(778kb)  Statement(220kb)