மூடு

தொலைபேசி எண்கள்

மாவட்ட ஆட்சியரகம்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
மாவட்ட ஆட்சியரகம் 252500
மாவட்ட ஆட்சியர் 252700 247800
247400
9942184000
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 253050 248300
248371
9445000921
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] 250525
250695
9443227033
9443021178
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், நாகப்பட்டிணம் 248833 9445000461
9443108791
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், மயிலாடுதுறை 222033 222044 9445000462
திட்ட இயக்குநர் [DRDA] 253080 9443195600
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் 242888 248777 9445008800
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [பொதுவானவை] கலெக்டருக்கு 253048 4366-223097 9442476111
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [கணக்குகள்] 252500-205
கூடுதல் தனிப்பட்ட உதவியாளர் (நில) 252500 4366-223097 9442476111
திட்ட அலுவலர் [மகளிர் மேம்பாடு] 253061 4364-228833 9445034154
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [நூன் உணவு திட்டம்] 252500 9443394536
தனிப்பட்ட உதவி [பஞ்சாயத்துகள் அபிவிருத்தி] 253049 9345418958
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [சிறிய சேமிப்பு] 9345418958
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் 252500 9445000303
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் 4366-224280 9443434089
மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலர் 252500 9842928791
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு நல அலுவலர் 252500 9442602121
சிறப்பு துணை கலெக்டர் [கலர் டி.வி. விநியோகம்]
ELCOT, [கலர் டிவி] சென்னை 9444580624
உதவி ஆணையாளர் [எக்ஸ்சைஸ்] 253086
திட்ட அலுவலர் [ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள்] 253062 9443434089
சிறப்பு துணை சேகரிப்பாளர் [சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்] 251301 9442558675
சிறப்பு துணை சேகரிப்பாளர் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] 251992 4366-263156
மாவட்ட துணை வருவாய் அலுவலர் 253041 9345778404
94422 91680
சிறப்பு துணை சேகரிப்பு [நில நிர்வாகம்] 251872 4368-263355 9443227244
சிறப்பு தாசில்தார் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] சுனாமி 252500
சிறப்பு தஹ்சிலிடர் [நில நிர்வாகம்] சுனாமி, மயிலாடுதுறை 4364-229285 9894553494
சிறப்பு தஹ்சிலிடார் [நில நிர்வாகம்] சுனாமி 252500 9442265752
தனிப்பட்ட உதவி [விவசாயம்] 252500 9994159179
தேசிய தகவல் மையம் 253046 251563
248175
9994264290
9443007991
உதவி இயக்குநர் [சர்வே] 252500 9786494282
உதவி இயக்குநர் [ஆடிட்] 9345418958
கண்காணிப்பாளர் [ஆய்வு & தீர்வு] 252500 9444959253
தலைமை Sirathar [பொது] 252500 240378 9443541153
தலைமை Sirasthar [மஜிஸ்திரேட்] 252500
253085
4365-248335 9443492038
துணை தாசில்தார் [வரவேற்பு] 252500 9443784999
பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம் 241193 9443015522
பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அதிகாரி 253040 248095 9443348905
9445104554
உதவி பொது உறவு அலுவலர் 253040 9486311440
உதவி பொது உறவு அலுவலர் 98403 41033
கூட்டு பதிவாளர் [கூட்டுறவு சங்கங்கள்] 253056
253089
4362-231238 9443007463
தலைமை கல்வி அதிகாரி 243354 9443765226
மாவட்ட கல்வி அலுவலர், நாகப்பட்டினம் 224616 9345248616
நகராட்சி ஆணையர் நாகப்பட்டினம் 248753
248055
242554
242686
9443158821
நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் 248061 9842461869
நகராட்சி பொறியாளர் 248409 9443249946
பிரதேச பொறியாளர், நெடுஞ்சாலைகள் 224360
பிரதேச பொறியாளர் [கிராமப்புற சாலைகள்] 248094 9442478732
மாவட்ட மேலாளர், டாஸ்மாக், நாகப்பட்டினம் 4365-2462123 9443442684
ஆய்வுக் கழக அதிகாரி, தஞ்சாவூர். 4362 – 230121 9442991753

 

வருவாய் துறை
பிரிவு அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
A-பிரிவு 4365-240378 9443541153
B-பிரிவு 4365-225503 9942056254
C-பிரிவு 253085 9245108757
9443492038
D-பிரிவு 248541 9443512903
E-பிரிவு 4364 – 252150
F-பிரிவு 9442135601
G and I பிரிவு 4365-248850 9443593285
H-பிரிவு 9443447442
9865426387
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் 4364-283445 9443475567
9443785578
உதவி ஆணையாளர் [எக்ஸ்சைஸ்] 248434 92452 28152
மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலர் 252500
250900
9443677766 [PP]
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு நல அலுவலர் 252500 94422 90381
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு நல உத்தியோகத்தர் [சிறுபான்மை] 252500 9487215672
கலர் டிவி 252500 9486770170
உதவி இயக்குநர் [முன்னாள் சேவையர்] 252500 9865540852
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [சிறிய சேமிப்பு] 9442213819
திட்ட இயக்குநர் [மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம்] 253051
253071
9443710839
தனிப்பட்ட உதவி [பஞ்சாயத்துகள் அபிவிருத்தி] 253051
253071
98406 70202
தொலைபேசி ஆபரேட்டர் 252500 93456 68344
93456 68345
ஆவணங்கள் 252500 94438 72704
99435 06335
உதவி பொது உறவுகள் அதிகாரி 94425 80369
வட்டாட்சியர் [தேர்தல்] 253047
253027
93454 48319
பறக்கும் படை 94434 14804
கோட்டாட்சியர் அலுவலகம்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், நாகப்பட்டினம். 248833 248440 94450 00461
வருவாய் பிரதேச அலுவலருக்கு தனிப்பட்ட உதவியாளர் 248833 94422 08681
தலைமை உதவியாளர்
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், மயிலாடுதுறை 222033 222044 94450 00462
வருவாய் பிரதேச அலுவலருக்கு தனிப்பட்ட உதவியாளர் 222033 94429 32440
தலைமை உதவியாளர் 222033 99439 39428
வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
நாகப்பட்டினம்[4365]
நாகப்பட்டினம் 242456 94450 00616
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 94864 26600
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் 4365 – 248235 94435 26514
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் 94450 31253
 தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 94425 46450
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 4364 – 288740 94450 00304
ST, தமிழ்நாடு சாலைத் திட்டம் 94424 52586
வருவாய் ஆய்வாளர், கண்களாஞ்சேரி 94450 32115
வருவாய் ஆய்வாளர் தெற்கு பொய்கை நல்லூர் 94450 32114
வருவாய் ஆய்வாளர், திருக்கண்ணபுரம் 94450 32116
வருவாய் ஆய்வாளர் திருமருகல் 4365 – 247502 94450 32117
வருவாய் ஆய்வாளர், நாகப்பட்டினம் 94450 32113
TDS 94439 21136
கீழ்வேளூர்[4366]
கீழ்வேளூர் 275493 94450 00618
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 97866 36095
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர்
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் 94450 31255
 தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 94863 03225
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 4366 -275179 94450 00306
வருவாய் ஆய்வாளர், கீழ்வேளூர் 94450 32121
வருவாய் ஆய்வாளர், தேவூர் 94450 32122
வருவாய் ஆய்வாளர், வேளாங்கண்ணி 4365 – 249398 94450 32124
வருவாய் ஆய்வாளர், கீழையூர் 94450 32123
வட்ட துணை ஆய்வாளர் சர்வே 94422 81582
வட்ட துணை ஆய்வாளர் சர்வே 94864 21397
துணை ஆய்வாளர் சர்வே 94863 31399
பிர்கா சர்வேயர் கீழையூர் 4369- 278464
பிர்கா சர்வேயர் கீழ்வேளூர் 98433 99355
துணை ஆய்வாளர் சர்வே , கீழ்வேளூர் 97885 17136
துணை ஆய்வாளர் சர்வே கீழ்வேளூர் 94425 23828
துணை ஆய்வாளர் சர்வே கீழ்வேளூர் 99433 53357
துணை ஆய்வாளர் சர்வே , கீழ்வேளூர் 99433 59003
துணை ஆய்வாளர் சர்வே , கீழ்வேளூர் 94435 20783
திருக்குவளை[4366]
திருக்குவளை 245450
245494 FAX
94450 00619
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 94438 85209
துணை வட்டாட்சியர் 245450 [4368]-291535 98945 56898
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் 94450 31256
தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 97510 02466
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 94422 51685
வருவாய் ஆய்வாளர், திருக்குவளை 94450 32125
வருவாய் ஆய்வாளர், நீர்மூலை 94450 32126
வருவாய் ஆய்வாளர், வலிவலம் 94450 32127
தலைமை சர்வேயர் 94867 41782
வட்ட பிரதி சர்வேயர் 94430 07441
மூத்த வக்கீல் 94425 60538
புலம் சர்வேயர் 93603 10227
நில சர்வேயர் 98433 88330
வேதாரண்யம்[4369]
வேதாரண்யம் 250456
251921 FAX
4369 – 250457 94450 00617
துணை  வட்டாட்சியர் 98439 51922
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 99433 58920
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் 94450 31254
 தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 98437 79290
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 94450 00305
வருவாய் ஆய்வாளர், வேதாரண்யம் 94450 32118
வருவாய் ஆய்வாளர், தகட்டூர் 94450 32119
வருவாய் ஆய்வாளர், பட்டினம் 94450 32120
வருவாய் ஆய்வாளர், தலைஞாயர் 97889 90187
 மயிலாடுதுறை[4364]
மயிலாடுதுறை 222456
220809 FAX
4364 – 223120 94450 00620
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 94433 96359
துணை வட்டாட்சியர் 97863 70671
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – I
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – II 4364 – 229036 94450 31257
தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் – II 94450 31258
DEO 4364 – 222456 97864 24881
சிறப்பு வட்டாட்சியர் [Adi Drawidar Welfare] 94425 41954
சிறப்பு வட்டாட்சியர் [Civil Supply] 94433 48117
94434 21961
வருவாய் பிரதேச அலுவலருக்கு தனிப்பட்ட உதவியாளர் 222033 94429 32440
தலைமைக் கிளார்க் 4364 – 225833
கண்காணிப்பாளர்[நிலம்] 223054 4364 – 243239
துணை வட்டாட்சியர் [நிலம்]
வருவாய் ஆய்வாளர் மயிலாடுதுறை 94450 32128
வருவாய் ஆய்வாளர் மங்கநல்லூர் 4364 – 289758 94450 32132
வருவாய் ஆய்வாளர், மணல்மேடு 4364 – 254669 94450 32129
வருவாய் ஆய்வாளர், பட்டவர்த்தி 4364 – 243431 94450 32130
வருவாய் ஆய்வாளர், குத்தாலம் 4364 – 227368 94450 32131
வருவாய் ஆய்வாளர், பாலையூர் 4364 – 224802 94450 32133
வருவாய் ஆய்வாளர் , வருவாய் நீதிமன்றம் 4364 – 242896 94439 57389
வருவாய் ஆய்வாளர் , [நிலம்] 223054 94435 12903
வருவாய் ஆய்வாளர் , ADW 240502 4364 – 243239 94421 43239
வருவாய் ஆய்வாளர் , DEO 4364 – 242998 94422 42998
வருவாய் ஆய்வாளர் , DEO 4364 – 240884 93603 59835
வருவாய் ஆய்வாளர் , DEO 222456
சீர்காழி[4364]
Sirkali 270527
271687 FAX
270324 94450 00622
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 94437 85785
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் 4364 – 272065 94422 15203
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – I 4364 – 251085 9445031260
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – II 94450 31261
தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 4364 – 240409 94421 40468
சிறப்பு வட்டாட்சியர் [ஆதி திராவிடர் நலம் ] 94425 41954
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 94450 00309
வருவாய் ஆய்வாளர் சீர்காழி 271981 94450 32 138
வருவாய் ஆய்வாளர் வைத்தீஸ்வரன்கோயில் 94450 32140
வருவாய் ஆய்வாளர் புத்தூர் 94450 32141
வருவாய் ஆய்வாளர் மாதனம் 94450 32142
வருவாய் ஆய்வாளர் திருவெண்காடு 4364 – 271981 94450 32139
வருவாய் ஆய்வாளர் , ADW
தரங்கம்பாடி [4364]
தரங்கம்பாடி 289439
289988 FAX
4364 – 289463 94450 00621
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 4364 – 288373 98409 11516
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் 4364 – 252953 99440 39002
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் 94450 31259
 தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 94867 17919
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 94450 00308
வருவாய் ஆய்வாளர் திருவிளையாட்டம் 94450 32136
வருவாய் ஆய்வாளர் செம்பனார்கோயில் 94450 32135
வருவாய் ஆய்வாளர் மேலையூர் 4364-282155 94450 32137
வருவாய் ஆய்வாளர் தில்லையாடி 94450 32134
குத்தாலம் [4364]
வட்டாட்சியர் 230666
FAX 230667
4364 -221150 94450 00621
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] 94867 17919
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் 99439 39429
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் 99439 39429
தேர்தல் துணை  வட்டாட்சியர் 94870 34410
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 89034 24198
வருவாய் ஆய்வாளர் மங்கநல்லூர் 94880 15091
வருவாய் ஆய்வாளர் குத்தாலம் 94450 32131
வருவாய் ஆய்வாளர் பாலையூர் 94450 32133
94429 32450
ஊரக வளர்ச்சி
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
நிர்வாக பணியாளர்கள்
திட்ட இயக்குநர் [DRDA] 253080
253051
253010
253071
246021 9443195600
9443015556
முன்னாள் திட்ட அதிகாரி 94421 04447
உதவி திட்ட அலுவலர் [R] 253051
253071
4364 – 264104 94421 64106
உதவி திட்ட அலுவலர் [EAS] 253051
253071
97880 36163
உதவி திட்ட அலுவலர் [I] 253051
253071
94861 67004
கண்காணிப்பாளர் [A] 253051
253071
94421 72171
கண்காணிப்பாளர்[B] 253051
253071
94437 10839
கண்காணிப்பாளர்[NREG] 253051
253071
98406 70202
உதவியாளர்[NREGA] 94434 85676
திட்ட அலுவலருக்கு பிசி [மாவட்ட கிராம அபிவிருத்தி முகமைகள்] 253051
253071
கணினி இயக்குபவர் 253051
253071
98423 78007
பொறியியல் பணியாளர்கள்
நிர்வாக பொறியாளர் [RD] 253051
253071
04549-282582 98650 84767
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் PMGSY 253051
253071
94430 92994
ஜூனியர் டிராப்டிங் அதிகாரி 253051
253071
99657 42661
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் நாகப்பட்டினம் 94434 84679
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் மயிலாடுதுறை 94420 04000
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கிராம நீர் வழங்கல் 99439 58872
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கிராம நீர் வழங்கல் நாகப்பட்டினம் 94861 58085
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கிராம நீர் வழங்கல் மயிலாடுதுறை 94438 64933
ஜூனியர் டிராப்டிங் அதிகாரி நாகப்பட்டினம்
ஜூனியர் டிராப்டிங் அதிகாரி மயிலாடுதுறை 97867 94332
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் [TSC] 253051
253071
4365-200393 94423 98058
DSMS 242277 99436 68747
ஒன்றிய வளர்ச்சி அலுவலர் IFAD 98944 09631
கட்டிட மையம் 256034 94439 84622
மகளிர் திட்டம்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
PO [MT] 253061 94450 00619
உதவி திட்ட அலுவலர் [Admn. and Acct.] 253061 94439 49813
உதவி திட்ட அலுவலர் [Marketing] 253061 4368- 291535 98422 20409
உதவி திட்ட அலுவலர் [Training] 253061 94436 92267
கண்காணிப்பாளர் 253061 94430 07441
கணக்காளர் 253061 94435 26614
பிரதி திட்ட மேலாளர் 248010 94425 84885
உதவி திட்ட மேலாளர் [Capacity building] 248010 94439 33580
உதவி திட்ட மேலாளர், [Business] 248010 94450 32127
உதவி திட்ட மேலாளர், [Livelihood and Marketing] 248010 94867 41782
உதவி திட்ட மேலாளர் [Monitor Revenue Inspector] 248010 94430 07441
உதவி திட்ட மேலாளர் [Social Safe Guard 248010 98424 78373
உதவி திட்ட மேலாளர்[Village Fund] 248010 94423 03849
கணக்காளர் 248010 98659 40825
கணக்காளர் 93446 55834
பிரதி திட்ட மேலாளர் TANSACS 94434 85676
பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
PA [PD] 251452 93454 18958
HS [PD] 253049 4365-263897 94435 26448
உதவி திட்ட அலுவலர் [Exe] 253049 98437 79290
உதவி திட்ட அலுவலர் [Exe] -2 94450 00305
D.E.E. 94450 32118
AD பஞ்சாயத்து 253055 94434 87309
உதவி திட்ட அலுவலர் 253055 99426 36514
கூடுதல் பஞ்சாயத்து அலுவலர் 253055 94439 84537
Divl. E.O. [Pts.] 253055 4364-223120 94434 92204
E.O. [Accts.] 253055 94422 47039
உதவியாளர் 253055 97864 45347
உதவியாளர் 253055 97873 51860
ஊரக நல அலுவலர்
குடிநீர் விநியோகம்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
Assitant Excutive Engineer 253055 99439 58872
உதவி பொறியாளர் [PPM],நாகப்பட்டினம் 98424 30148
94861 58085
உதவி பொறியாளர் [PPM], மயிலாடுதுறை. 94438 46647
சிறு சேமிப்பு
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
PA சிறு சேமிப்பு 253057 9443632793
ஒன்றிய வளர்ச்சி அலுவலர் [Small Savings] 253057 94422 83518
கள அலுவலர் [சிறு சேமிப்பு ] 253057
PA மதிய உணவு 252500 94433 94536
Ex. PA[NMP] 94433 29647
DRMP [Early Warning System] Field worker 98656 37426
UNDP

நகராட்சிகள்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
நாகப்பட்டினம் 4365-248055
மயிலாடுதுறை 4364-222555
சீர்காழி 4364-270566
டவுன் பஞ்சாயத்துகள்
அலுவலர் அலுவலகம் இருப்பிடம் செல்லிடப்பேசி
வேளாங்கண்ணி 4365-263448
கீழ்வேளூர் 4366-275436
வேதாரண்யம் 4369-250452
தலைஞாயர் 4369-234458
மணல்மேடு 4364-254762
குத்தாலம் 4364-234096
வைதீஸ்வரன்கோயில் 4364-279320
திட்டச்சேரி 4366-234408
தரங்கம்பாடி 4364-289843