மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க ஸ்டாலின் அவர்கள்நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வேளூர்மாவட்டம் கல்லார் வடிகாலில்மேற்கொள்ளப்பட்ட தூர்வாரும்-31-05-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/06/2022

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க ஸ்டாலின் அவர்கள்நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வேளூர்மாவட்டம் கல்லார் வடிகாலில்மேற்கொள்ளப்பட்ட தூர்வாரும்பணிகளை பார்வையிட்டுஆய்வுசெய்து கலைஞரின்அனைத்துகிராம ஒருங்கிணைந்தவேளாண்வளர்ச்சி திட்டத்தின்கீழ்பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்டஉதவிகளைவழங்கினார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க ஸ்டாலின் அவர்கள்நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வேளூர்மாவட்டம் கல்லார் வடிகாலில்மேற்கொள்ளப்பட்ட தூர்வாரும்பணிகளை பார்வையிட்டுஆய்வுசெய்து கலைஞரின்அனைத்துகிராம ஒருங்கிணைந்தவேளாண்வளர்ச்சி திட்டத்தின்கீழ்பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்டஉதவிகளைவழங்கினார்.