மூடு

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற வங்கியாளர்கள் கூட்டத்தில் சுய உதவி குழு மற்றும் சுயதொழில் தொடங்குவதற்கு மானியத்துடன் கூடிய வங்கி கடன் உதவிக்கான ஆணையினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் இன்று வழங்கினார்-10-05-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/05/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற வங்கியாளர்கள் கூட்டத்தில் சுய உதவி குழு மற்றும் சுயதொழில் தொடங்குவதற்கு மானியத்துடன் கூடிய வங்கி கடன் உதவிக்கான ஆணையினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் இன்று வழங்கினார். நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற வங்கியாளர்கள் கூட்டத்தில் சுய உதவி குழு மற்றும் சுயதொழில் தொடங்குவதற்கு மானியத்துடன் கூடிய வங்கி கடன் உதவிக்கான ஆணையினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் இன்று வழங்கினார்.