மூடு

தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் ,இல் வேன் கிளீனர் பணிக்கான விண்ணப்பம் அழைக்கப்பட்டது-19-04-2022

“தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம், நாகப்பட்டினம்-06-04-2022 இல் வேன் கிளீனர் பணிக்கான விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது”