மூடு

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் 06.11.2020 அன்று நடைபெற உள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/11/2020
Agriculture GDP Meeting will be held on 06-11-2020 at Collectorate.

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் 06.11.2020 அன்று நடைபெற உள்ளது.
Agri Grievance Day 06.11.2020

Agri Grievance Day 06-11-20