மூடு

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக்குழு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/11/2019
DISHA MEETING 08.11 -19

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக்குழு கூட்டம், 10.09.2018 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
(PDF 50 KB)