மூடு

பொதுப்பணித்துறை சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/09/2019
District Collector’s field inspection on PWD WRO Works – 06.09.2019.

பொதுப்பணித்துறை சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –
(PDF 51 KB )