மூடு

வாக்கு எண்ணும் நடைமுறைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் – 07.05.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/05/2019
வாக்கு எண்ணும் நடைமுறைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் – 07.05.2019

வாக்கு எண்ணும் நடைமுறைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் – 07.05.2019
(PDF 56.7 KB )