மூடு

கொரோனா தடுப்பு தொடர்பாக கண்காணிப்பு அலுவலரின் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது – 15.04.2020.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/04/2020
Monitoring Officer’s Review Meeting held regarding Corona prevention – 15.04.2020.

கொரோனா தடுப்பு தொடர்பாக கண்காணிப்பு அலுவலரின் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது – 15.04.2020.
(PDF 40 KB)