தேர்தல் பொது பார்வையாளர் (ம) மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டம் – 15-04-2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/04/2019
தேர்தல் பொது பார்வையாளர் (ம) மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் (ம) மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வு கூட்டம் – 15-04-2019
(PDF 27.4 KB )
Election General Observer & District Election Officer Meeting with Nodal Offic