வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி – 13.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/04/2019
pr-1607042019

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி – 13.04.2019
(PDF 55.8 KB )