தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர் ஆய்வு – 02.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/04/2019
தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர் ஆய்வு – 02.04.2019

மக்களவைத் தேர்தல்(2019) பொதுப் பார்வையாளர் வாக்குசாவடி மையங்களை ஆய்வு – 02.04.2019.
(PDF 33KB )