மூடு

பாராளுமன்ற தேர்தல்-2019 முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குபதிவு மையங்களை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2019
பாராளுமன்ற தேர்தல்-2019 முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குபதிவு மையங்களை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வு

பாராளுமன்ற தேர்தல்-2019 முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குபதிவு மையங்களை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வு
(PDF 58KB )