மூடு

வாக்குப்பதிவு நிலை அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு ஆய்வு – 18.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/03/2021

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள், வாக்குப்பதிவு நிலை அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பினை 18.03.2021 அன்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள் மேலும் வாக்குச்சாவடியில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார்கள் (PDF 40KB)

 

Polling Personnel Training Class Inspection – 18.03.2021Polling Personnel Training Class Inspection – 18.03.21