மூடு

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு – பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் – 08.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/03/2021
100 Percentage Voting Awareness – School Students – 10.03.2021

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு – பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் – 08.03.2021  (PDF 82 KB)