மூடு

வாக்கு எண்ணும் மையம் ஆய்வு – பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/03/2021
Counting Center Inspection – Security Measures

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து, மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 07.03.2021 அன்று ஆய்வு செய்தார்கள்