மூடு

சுற்றுலாத்தலங்கள்

 

நாகப்படினம் தமிழ் கலாச்சார முன்னேற்றத்தின் முக்கிய இடமாக விளங்கும் தமிழ் நாட்டினது மாவட்டங்களால் சூழப்பட்டிருப்பதாலும்,  நாகப்பட்டினம் பாரம்பரிய தமிழ்க்கலாச்சாரம்  மற்றும் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கே காணக்கூடிய இடமாக விளங்குகிறது.

தரங்கபாடி கோட்டை

தரங்கம்பாடி

தரங்கம்பாடி : தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டிணம் மாவட்டத்தில், இருந்து தெற்கு நோக்கி 32 கி.மீ. தொலைவில் கிழக்கு கடற்கரைச்சாலையில் அமைந்துள்ள பழம் பெருமை வாய்ந்த ஊர். தரங்கம்பாடி…

அன்னை வேளாங்கண்ணி பேராலயம்

வேளாங்கண்ணி

வேளாங்கண்ணி ஒரு புகழ்பெற்ற கிறித்தவ புனித யாத்திரை தலம். இது, கிழக்கு கடற்கரைச்சாலையில்,நாகப்பட்டினம் இருந்து  நோக்கி 26 கி.மீ. தெலைவில் தமிழகத்தின் நாகப்பட்டிணம் மாவட்டத்தில்