மூடு

கோவிட்-19 தகவல்கள், புதுப்பிப்புகள்

 

 

 

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட் 19) தொடர்பு எண்கள்
யாருடன் எண்கள்
கட்டுப்பாட்டு அறை எண்கள் (24 X 7) 044-27237107, 044-27237207
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தொடர்பு 04365-251992/1077
தமிழ்நாடு  தொடர்பு 044-28590804, 044-28599188

 

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட் 19) தடுப்பு/விழிப்புணர்வு
விவரம் இணைப்பு
தமிழ்நாடு அரசு சொடுக்குக
இந்திய அரசு சொடுக்குக
தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் சொடுக்குக
உலக சுகாதார அமைப்பு சொடுக்குக
இ-வாகன அனுமதி சீட்டு சொடுக்குக